Autor Konateľ

Konateľ a zakladateľ spoločnosti unarii, s.r.o.